close-icon

Manduka - Club Super 3 · Direcció programa: Òscar Nogueira · Producció programa: Antàrtida · Direcció Artística - Cinto: Arnau Solà Vila · Modelat: Luis Gaspardo · Rigging: Joan Martínez · Animació: Toni Buenavida, David Llópis i Arnau Solà · Lighting & Render: Àlex Roca · 

Propietat de TV3.